Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεξιστόρητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία