Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεξάρτητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία