Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αναλογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία