Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανέραστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία