Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ακίδες θηλυκό