Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγνότητες θηλυκό