Δείτε επίσης: Αγκώνα, αγγόνα

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγκώνα αρσενικό