Δείτε επίσης: ἤθη

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ήθη ουδέτερο