Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

έπιπλα ουδέτερο