Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έξυπνη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία