Δείτε επίσης: άμιλλα, άμυλο

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

άμυλα