Δείτε επίσης: άμιλλα, άμυλο

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

άμυλα