Δείτε επίσης: Άγραφα

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

άγραφα