Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία 1 επεξεργασία

Σπυρίδωνος < γενική ενικού του ανδρικού ονόματος Σπυρίδων

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Σπυρίδωνος αρσενικό ή θηλυκό, άκλιτο

Δείτε επίσης επεξεργασία

Μεταγραφές επεξεργασία


  Ετυμολογία 2 επεξεργασία

Σπυρίδωνος < γενική ενικού του ανδρικού επωνύμου Σπυρίδων

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Σπυρίδωνος θηλυκό, άκλιτο

Άλλες μορφές επεξεργασία

Μεταγραφές επεξεργασία


  Ετυμολογία 3 επεξεργασία

Σπυρίδωνος : κλιτικός τύπος

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Σπυρίδωνος αρσενικό

Δείτε επίσης επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Σπυρίδωνος αρσενικό