Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Σπυρίδωνα αρσενικό

  1. γενική, αιτιατική και κλητική ενικού του Σπυρίδωνας
  2. αιτιατική ενικού του Σπυρίδων