Πρότυπο {{ja-ka|...|...}} για τα λήμματα της ιαπωνικής γλώσσας με γραφή kanji (κάντζι)

Παράδειγμα επεξεργασία

Για το λήμμα 二月 που σημαίνει 'Φεβρουάριος'

γραφή
kanji  ja-ka 
kana にがつ
rōmaji nigatsu


Παράμετροι επεξεργασία

Η ιαπωνική γραφή του λήμματος με kanji: κάντζι) ακολουθείται από:


Αριθμητικές παράμετροι

  • |1= 1η θέση (προαιρετική): η φωνητική γραφή kana (hiragana και katakana) Αν την 'γεμίσετε' θα εμφανιστεί.
  • |2= 2η θέση (υποχρεωτική): η λατινική γραφή rōmaji (μεταγραφή Hepburn)

Παράδειγμα επεξεργασία

  • {{ja-ka|にがつ|nigatsu}} εμφανίζει και τις τρεις γραφές. Η γραφή romaji έχει σύνδεσμο. Για τη γραφή kana, βάζουμε εμείς το σύνδεσμο, αν το επιθυμούμε
  • {{ja-ka||nigatsu}} εμφανίζει μόνο τη γραφή του λήμματος και τη γραφή rōmaji (με σύνδεσμο)