Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-κλίσ-'σπάω'/οδηγίες. [επεξεργασία]

Περιγραφή Επεξεργασία

Για την κλίση των σπάω, σκάω, καίω, κλαίω, φταίω

Ονομαστικές παράμετροι Επεξεργασία

  • λήμμα= : Απαιτείται μόνο σε σελίδες βοήθειας, παραρτημάτων κλπ
  • παρακΒ=1: θα εμφανιστούν οι δεύτεροι τύποι των συντελεσμένων χρόνων με το ρήμα έχω (έχω ...μένο).
  • παρακΓ=1: θα εμφανιστούν οι δεύτεροι τύποι των συντελεσμένων χρόνων με το ρήμα είμαι (είμαι ...μένος).
  • θαορ=: Το τονισμένο θέμα του αορίστου για τα σε -αίω
  • μτχ1: Για να διορθώσουμε τον τύπο της μετοχής σε -γοντας.
  • πρ1= / πρ2=: Για να διορθώσουμε τους τύπους της προστακτικής ενεστώτα.

Παραδείγματα χρήσης Επεξεργασία

  • Για το σκάω, γράφουμε {{el-κλίσ-'σπάω'|μτχ1=σκάζοντας|πρ1=σκάε|πρ2=σκάτε}}
  • Για το κλαίω, γράφουμε {{el-κλίσ-'σπάω'|θαορ=κλάψ}}

Προβλήματα Επεξεργασία

Το λέω κλίνει διαφορετικά τον αόριστο (βλέπε {{el-κλίσ-'μπαίνω'}}).