ΠεριγραφήΕπεξεργασία

Πρότυπο κλίσης για ενεργητικά ρήματα με αόριστο σε -ήκα, όπως τα μπαίνω - μπήκα, βρίσκω - βρήκα. Καλύπτει επίσης και ρήματα πίνω, βλέπω και λέω.

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • προθ : το α` συνθετικό για τα σύνθετα ρήματα.
  • θαορ : το θέμα του αορίστου, εφόσον δεν προκύπτει από την αφαίρεση της κατάληξης -αίνω ή -ίσκω.
  • θμελλ : το θέμα του μέλλοντα, ομοίως.
  • πρ1, πρ2, πρ3, πρ4: οι τύποι της προστακτικής (εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση.


Παραδείγματα χρήσηςΕπεξεργασία

  • Για το βρίσκω δίνουμε {{el-κλίσ-'μπαίνω'}}
  • Για το ξαναβρίσκω δίνουμε {{el-κλίσ-'μπαίνω'|προθ=ξανα}}
  • Για το βλέπω δίνουμε {{el-κλίσ-'μπαίνω'|θαορ=είδ|θμελλ=δ|πρ4=δείτε & δέστε}}


ΠροβλήματαΕπεξεργασία

Το λέω κλίνεται στον ενεστώτα και παρατατικό διαφορετικά από τα άλλα ρήματα, γι' αυτό πρέπε να δώσουμε την επιπλέον παράμετρο ενεστ=άω-γα που οδηγεί στη σχετική συνάρτηση του Module:el-verb-conj.