Module:el-verb-conj/τεκμηρίωση για το Module:el-verb-conj

Περιγραφή

Κώδικας για την κλίση των ρημάτων της νεοελληνικής. Καλείται από πρότυπα κλίσης

Ονομαστικές παράμετροι

 • λήμμα= : Απαιτείται μόνο αν η σελίδα δεν είναι αυτή του ρήματος που κλίνουμε.
 • προθ=: Το πρώτο συνθετικό σε σύνθετα ρήματα.
 • ενεστ=: Το κλιτικό παράδειγμα του ενεστώτα. Οδηγεί στις αντίστοιχες συναρτήσεις του module, πχ enestotas['ω'], enestotas['άω_ώ'] κλπ.
 • συνοπτ=: Το κλιτικό παράδειγμα των συνοπτικών χρόνων. Οδηγεί στις αντίστοιχες συναρτήσεις του module, πχ synoptikoi['α'], synoptikoi['ήκα-ώ'] κλπ.
 • χμτχ= : Ο χαρακτήρας της μετοχής παθητ. παρακειμένου. Μπορεί να πάρει τις τιμές μ, μμ, σμ, γμ
 • χαρ= : Στα συμφωνόληκτα ρήματα όπως αλλάζω, μειώνω έχει αυτομάτως την τιμή 1.
  Σε ρήματα όπως ρίχνω, διδάσκω, πρέπει να δώσουμε χαρ=2
 • θαορ= : Το θέμα του αορίστου, όπου σχηματίζεται ανώμαλα.
 • θμελλ= : Το θέμα του μέλλοντα, όπου σχηματίζεται ανώμαλα.
 • μτχ=: Η μετοχή παθητικού παρακειμένου, όταν σχηματίζεται ανώμαλα.
 • πρ1= :β' ενικό προστακτικής ενεστώτα
 • πρ2= :β' πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
 • πρ3= :β' ενικό προστακτικής αορίστου
 • πρ4= :β' πληθυντικό προστακτικής αορίστου

Στην ενεργητική φωνή

 • παρακΒ=1 : Θα εμφανίσει τους δεύτερους μεταβατικούς τύπους των συντελεσμένων χρόνων (έχω ...μένο)
 • παρακΓ=1 : Για τους δεύτερους αμετάβατους τύπους των συντελεσμένων χρόνων (είμαι ...μένος)
 • σ : Ο χαρακτήρας του αορίστου. Μπορεί να πάρει τις τιμές σ, ξ, ψ, ν
 • συνίζ: Για ρήματα όπου η συνίζηση επηρεάζει τον τόνο στον αόριστο. Μπορεί να πάρει τις τιμές
  συνίζ=nil, πχ αιφνιδιάζω, αιφνιδίασα
  συνίζ=1, πχ βουλιάζω, βούλιαξα
  συνίζ=2, πχ αδειάζω, άδειασα
 • pr4=ε: όπου απαιτείται ένα επιπλέον ε στο σχηματισμό του β' πληθ. προστ. αορ.

Στην παθητική φωνή

 • παρακΒ=1 : Θα εμφανίσει τους δεύτερους τύπους των συντελεσμένων χρόνων (είμαι ...μένος)
 • μτχ1=1 : Θα εμφανίσει την παθητική μετοχή ενεστώτα σε -όμενος
 • μτχ=-: Όταν δεν υπάρχει μετοχή παθητικού παρακειμένου
 • χαορ : Μπορεί να πάρει τις τιμές θ, στ, χτ, φτ κλπ
 • σ : Ο χαρακτήρας του β' ενικ. προστακτ. αορίστου. Μπορεί να πάρει τις τιμές σ, ξ, ψ

_module = {}

atona = { ['α'] = 'ά', ['ε'] = 'έ', ['η'] = 'ή', ['ι'] = 'ί', ['ϊ'] = 'ΐ', 
    ['ο'] = 'ό', ['υ'] = 'ύ', ['ϋ'] = 'ΰ', ['ω'] = 'ώ' }

tonismena = { ['ά'] = 'α', ['έ'] = 'ε', ['ή'] = 'η', ['ί'] = 'ι', ['ΐ'] = 'ϊ',
  ['ό'] = 'ο', ['ύ'] = 'υ', ['ΰ'] = 'ϋ', ['ώ'] = 'ω' }

tonismena2 = { ['άι'] = 'αϊ', ['έι'] = 'εϊ', ['όι'] = 'οϊ',
  ['άυ'] = 'αϋ', ['έυ'] ='εϋ', ['όυ'] = 'οϋ' }

tonismena3 = { ['αΐ'] = 'άι', ['εΐ'] = 'έι', ['οΐ'] = 'όι', ['αΰ'] = 'άυ', ['εΰ'] = 'έυ', ['ουί'] = 'ούι' }
dipsifa = { 'αι', 'οι', 'ει', 'αυ', 'ου', 'ευ', 'ηυ' }

-- Χρώματα
xr1 = "style='background:#c0c0c0'"
xr2 = "style='background:#e2e4c0'"
style1 = "style='background:#F0F0F0;border:1px solid #AAAACC;margin-left:1em;margin-bottom:0.5em;text-align:left;' rules='all' cellpadding='5' cellspacing='0'"

function removeaccent(stem)
  --για κάθε χαρακτήρα
  local wordproduced = ''
  --για κάθε συνδυασμό γραμμάτων που μπορεί να χρειαστούν διαλυτικά
  for diplotonismeno, neatimh in pairs(tonismena2) do
    arxi, telos = mw.ustring.find(stem, diplotonismeno)
    if arxi ~= nil then
      wordproduced = mw.ustring.gsub(stem, diplotonismeno, neatimh, 1) --μια φορά αντικατάσταση
      --βρέθηκε ο τόνος και αφαιρέθηκε
      return wordproduced
    end    
  end
  for codepoint in mw.ustring.gcodepoint( stem ) do
    --αντικατάστησέ τον με βάση τον πίνακα
    mychar = mw.ustring.char(codepoint)
    convertedchar = tonismena[mychar]      
    --αν βρήκε κάτι για αντικατάσταση
    --είναι δηλαδή τονισμένο γράμμα
    if convertedchar ~= nil then
      --πρόσθεσέ το στη δημιουργούμενη κλείδα
      wordproduced = wordproduced .. convertedchar
    else
      --αλλιώς άσε το ίδιο
      wordproduced = wordproduced .. mychar    
    end
  end
  return wordproduced
end
 
-- Η συνάρτηση αρχίζει από το τελευταίο γράμμα του θέματος και πηγαίνει προς το πρώτο. 
-- Όταν συναντήσει το πρώτο (άτονο) φωνήεν, το τονίζει και τέλος
-- Εννοείται ότι η μεταβλητή stem δεν πρέπει να περιέχει τονισμένα φωνήεντα.
 
 
function neostonos(stem)
  local stempoint = mw.ustring.len(stem)
  local wordproduced = ""
  while stempoint > 0 do
    mychar = mw.ustring.sub(stem, stempoint, stempoint)
    newchar = atona[mychar]
    if newchar ~= nil then
     if stempoint > 1 then
       return mw.ustring.sub(stem, 1, stempoint-1 ) .. newchar .. wordproduced
     else
       return newchar .. wordproduced
     end
    else
      wordproduced = mychar .. wordproduced
      stempoint = stempoint -1
    end
  end
  return wordproduced
end

-- μετάθεση του τόνου στην προπαραλήγουσα
function _module.neostonos2(stem, syniz)
  local wordproduced = ""
  --για κάθε συνδυασμό γραμμάτων με τόνο και διαλυτικά
  for diplotonismeno, neatimh in pairs(tonismena3) do
    arxi, telos = mw.ustring.find(stem, diplotonismeno)
    if arxi ~= nil then
      return mw.ustring.gsub(stem, diplotonismeno, neatimh, 1) --μια φορά αντικατάσταση
      --βρέθηκε ο τόνος και μετατέθηκε
    end    
  end
  -- αν δεν βρέθηκαν διαλυτικά αρχίζουμε από το τέλος για να βρούμε πού είναι ο τόνος
  stempoint = mw.ustring.len(stem)
  accentNotFound = true
  while accentNotFound do
    mychar = mw.ustring.sub(stem, stempoint, stempoint)
    newchar = tonismena[mychar]
    if newchar ~= nil then
      wordproduced = newchar .. wordproduced
      accentNotFound = false
    else
      wordproduced = mychar .. wordproduced
    end
    stempoint = stempoint -1
  end
  --να εξετάσουμε αν υπάρχει συνίζηση: πρέπει να μας το πει ο χρήστης, 
  --αιφνιδιάζω (συνίζ=nil), μεριάζω (συνίζ=1), αδειάζω (συνίζ=2)
  if syniz ~= nil then
    syniz = tonumber(syniz)
    wordproduced = mw.ustring.sub(stem, stempoint+1-syniz, stempoint) .. wordproduced
    stempoint = stempoint - syniz
  end
    --να εξετάσουμε αν ο τόνος ήταν σε δίψηφο φωνήεν
  twoletters = mw.ustring.sub(stem, stempoint, stempoint) .. newchar
  for _,v in pairs(dipsifa) do
    if v == twoletters then
      wordproduced = mw.ustring.sub(stem, stempoint, stempoint) .. wordproduced
      stempoint = stempoint -1
    end
  end
  return neostonos(mw.ustring.sub(stem, 1, stempoint)) .. wordproduced
end

--Ενεργητικοί χρόνοι
enestotas0 = function (e)
  local xr2 = "\n|-\n| " .. xr1 .. " | "
  for x=1, 6 do e[x] = e[x] .. "\n| " .. e[x+6] .. "\n| θα " .. e[x] .. "\n| να " .. e[x] .. "\n| " end
  local output = "|-\n! πρόσωπα\n! Ενεστώτας\n! Παρατατικός\n! Εξ. Μέλλ.\n! Υποτακτική\n! Προστακτική\n! align=center | Μετοχή"
  output = output .. xr2 .. "α' ενικ.\n| " .. e[1] .. '\n| rowspan="6" align="center" |' .. e[13]
  output = output .. xr2 .. "β' ενικ.\n| " .. e[2] .. e[14] .. xr2 .. "γ' ενικ.\n| " .. e[3]
  output = output .. xr2 .. "α' πληθ.\n| " .. e[4] .. xr2 .. "β' πληθ.\n| " .. e[5] .. e[15]
  output = output .. xr2 .. "γ' πληθ.\n| " .. e[6] .. "\n"
  return output
end

enestotas = {}
enestotas["ω"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ω'; e[2] = args['θ1'] .. 'εις'; e[3] = args['θ1'] .. 'ει'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ουμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'ετε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ουν(ε)'
  e[7] = args['θ2'] .. 'α'; e[8] = args['θ2'] .. 'ες'; e[9] = args['θ2'] .. 'ε'
  e[10] = args['θ1α'] .. 'αμε'; e[11] = args['θ1α'] .. 'ατε'; e[12] = args['θ2'] .. 'αν<br />' .. args['θ1α'] .. 'αν(ε)'
  e[13] = args['θ1'] .. 'οντας'; e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άω_ώ"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'άω - ' .. args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'άς'
  e[3] = args['θ1'] .. 'άει - ' .. args['θ1'] .. 'ά'
  e[4] = args['θ1'] .. 'άμε - ' .. args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'άτε'
  e[6] = args['θ1'] .. 'άν(ε) - ' .. args['θ1'] .. 'ούν(ε)'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα'; e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες'; e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε'; e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν(ε)'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or args['θ2'] .. "α" 
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "άτε"
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άω-ώ2"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'άω - ' .. args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'άς - ' .. args['θ1'] .. 'είς'
  e[3] = args['θ1'] .. 'άει - ' .. args['θ1'] .. 'ά - ' .. args['θ1'] .. 'εί'
  e[4] = args['θ1'] .. 'άμε - ' .. args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'άτε - ' .. args['θ1'] .. 'είτε'
  e[6] = args['θ1'] .. 'άν(ε) - ' .. args['θ1'] .. 'ούν(ε)'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα'; e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες'; e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε'; e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or args['θ2'] .. "α" 
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "άτε - " .. args['θ1'] .. "είτε"
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άω_ώ3"] = function (args)-- Αυτά που έχουν δεύτερους τύπους στον παρατατικό πχ αγαπώ
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'άω - ' .. args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'άς'
  e[3] = args['θ1'] .. 'άει - ' .. args['θ1'] .. 'ά'
  e[4] = args['θ1'] .. 'άμε - ' .. args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'άτε'
  e[6] = args['θ1'] .. 'άν(ε) - ' .. args['θ1'] .. 'ούν(ε)'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα - ' .. args['θ2'] ..'αγα'
  e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες - ' .. args['θ2'] ..'αγες'
  e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε - ' .. args['θ2'] ..'αγε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε - ' .. args['θ1'] ..'άγαμε'
  e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε - ' .. args['θ1'] ..'άγατε'
  e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν(ε) - ' .. args['θ2'] ..'αγαν - ' .. args['θ1'] ..'άγανε'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or args['θ2'] .. 'α - ' .. args['θ2'] ..'αγε'
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "άτε"
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άω_ώ4"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'άω - ' .. args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'άς - ' .. args['θ1'] .. 'είς'
  e[3] = args['θ1'] .. 'άει - ' .. args['θ1'] .. 'ά - ' .. args['θ1'] .. 'εί'
  e[4] = args['θ1'] .. 'άμε - ' .. args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'άτε - ' .. args['θ1'] .. 'είτε'
  e[6] = args['θ1'] .. 'άν(ε) - ' .. args['θ1'] .. 'ούν(ε)'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα - ' .. args['θ2'] ..'αγα'
  e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες - ' .. args['θ2'] ..'αγες'
  e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε - ' .. args['θ2'] ..'αγε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε - ' .. args['θ1'] ..'άγαμε'
  e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε - ' .. args['θ1'] ..'άγατε'
  e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν(ε) - ' .. args['θ2'] ..'αγαν - ' .. args['θ1'] ..'άγανε'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or args['θ2'] .. "α" 
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "άτε - " .. args['θ1'] .. "είτε"
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άω-γα"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ω'; e[2] = args['θ1β'] .. 'ς'; e[3] = args['θ1'] .. 'ει'
  --ειδικά για το λέω λες
  if args['θ1'] == 'λέ' then e[2] = 'λες' end
  e[4] = args['θ1'] .. 'με'; e[5] = args['θ1'] .. 'τε'; e[6] = args['θ1'] .. 'νε'
  e[7] = args['θ2'] .. 'γα'; e[8] = args['θ2'] .. 'γες'; e[9] = args['θ2'] .. 'γε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'γαμε'; e[11] = args['θ1'] .. 'γατε'; e[12] = args['θ2'] .. 'γαν<br />' .. args['θ1'] .. 'γανε'
  e[13] = args['μτχ1'] or args['θ1'] .. 'γοντας'
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ώ-άς"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'άς'; e[3] = args['θ1'] .. 'ά'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'άτε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ούν'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα'; e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες'; e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε'; e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or args['θ2'] .. "α" 
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "άτε"
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ώ"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ώ'; e[2] = args['θ1'] .. 'είς'; e[3] = args['θ1'] .. 'εί'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ούμε'; e[5] = args['θ1'] .. 'είτε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ούν(ε)'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούσα'; e[8] = args['θ1'] .. 'ούσες'; e[9] = args['θ1'] .. 'ούσε'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούσαμε'; e[11] = args['θ1'] .. 'ούσατε'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούσαν(ε)'
  e[13] = args['θ1'] .. 'ώντας'
  e[14] = args['πρ1'] or "(" .. args['θ2'] .. "ει)" 
  e[15] = args['πρ2'] or args['θ1'] .. "είτε"
  return enestotas0(e)
end

synoptikoi0 = function (a)
  local xr2 = "\n|-\n| " .. xr1 .. " | "
  for x=1, 6 do a[x] = a[x] .. "\n| θα " .. a[x+6] .. "\n| να " .. a[x+6] .. "\n| " end
  local output = "|-\n! πρόσωπα\n! \n! Αόριστος\n! Συνοπτ. Μέλλ.\n! Υποτακτική\n! Προστακτική\n! align=center | Απαρέμφατο"
  output = output .. xr2 .. "α' ενικ.\n| rowspan='6' | \n| " .. a[1] .. "\n| rowspan='6' align='center' |" .. a[13]
  output = output .. xr2 .. "β' ενικ.\n| " .. a[2] .. a[14] .. xr2 .. "γ' ενικ.\n| " .. a[3]
  output = output .. xr2 .. "α' πληθ.\n| " .. a[4] .. xr2 .. "β' πληθ.\n| " .. a[5] .. a[15]
  output = output .. xr2 .. "γ' πληθ.\n| " .. a[6] .. "\n"
  return output
end
  
synoptikoi = {}
synoptikoi['α'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'α'; a[2] = args['θ3'] .. 'ες'; a[3] = args['θ3'] .. 'ε'
  a[4] = args['θ4α'] .. 'αμε'; a[5] = args['θ4α'] .. 'ατε'
  a[6] = args['θ3'] .. 'αν<br />' .. args['θ4α'] .. 'αν(ε)'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ω'; a[8] = args['θ4'] .. 'εις'; a[9] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ουμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'ετε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ουν(ε)'
  a[13] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[14] = args['πρ3']
  a[15] = args['πρ4']
  return synoptikoi0(a)
end

-- αόριστοι σε -ήκα όπως μπήκα + είδα, είπα, ήπια
synoptikoi['ήκα-ω'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'α'; a[2] = args['θ3'] .. 'ες'; a[3] = args['θ3'] .. 'ε'
  a[4] = args['θ3'] .. 'αμε'; a[5] = args['θ3'] .. 'ατε'; a[6] = args['θ3'] .. 'αν(ε)'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ω'; a[8] = args['θ4'] .. 'εις'; a[9] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ούμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'είτε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ουν'
  a[13] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[14] = args['πρ3'] or args['θ4'] .. "ες"
  a[15] = args['πρ4'] or args['θ4'] .. "είτε"
  return synoptikoi0(a)
end

-- σύνθετοι αόριστοι σε -ήκα όπως ξαναμπήκα + ξαναείδα, ξαναείπα, ξαναήπια
synoptikoi['ήκα-ώ'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'α'; a[2] = args['θ3'] .. 'ες'; a[3] = args['θ3'] .. 'ε'
  a[4] = args['θ3'] .. 'αμε'; a[5] = args['θ3'] .. 'ατε'; a[6] = args['θ3'] .. 'αν(ε)'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ώ'; a[8] = args['θ4'] .. 'είς'; a[9] = args['θ4'] .. 'εί'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ούμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'είτε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ούν(ε)'
  a[13] = args['θ4'] .. 'εί'
  a[14] = args['πρ3'] or args['θ4'] .. "ές"
  a[15] = args['πρ4'] or args['θ4'] .. "είτε"
  return synoptikoi0(a)
end

-- διπλοί αόριστοι σε -α και -ισα όπως τράκαρα + τρακάρισα
synoptikoi['α-ισα'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'α - ' .. args['θ4'] .. 'ισα'
  a[2] = args['θ3'] .. 'ες - ' .. args['θ4'] .. ''
  a[3] = args['θ3'] .. 'ε - ' .. args['θ4'] .. ''
  a[4] = args['θ4'] .. 'αμε'; a[5] = args['θ4'] .. 'ατε'
  a[6] = args['θ3'] .. 'αν - ' .. args['θ4'] .. 'ισαν'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ω'; a[8] = args['θ4'] .. 'εις'; a[9] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ουμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'ετε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ουν'
  a[13] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[14] = args['πρ3'] or args['θ3'] .. "ε - " .. args['θ4'] .. "ισε"
  a[15] = args['πρ4'] or args['θ4'] .. "ετε"
  return synoptikoi0(a)
end

synoptikoi['ην-ω'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'ην'; a[2] = args['θ3'] .. 'ης'; a[3] = args['θ3'] .. 'η'
  a[4] = args['θ4α'] .. 'ήκαμε'; a[5] = args['θ4α'] .. 'ήκατε'; a[6] = args['θ3'] .. 'ησαν'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ω'; a[8] = args['θ4'] .. 'εις'; a[9] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ουμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'ετε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ουν'
  a[13] = args['θ4'] .. 'ει'
  a[14] = args['πρ3'] or ''
  a[15] = args['πρ4'] or args['θ4'] .. "είτε"
  return synoptikoi0(a)
end

synoptikoi['ην-ώ'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'ην'; a[2] = args['θ3'] .. 'ης'; a[3] = args['θ3'] .. 'η'
  a[4] = args['θ4α'] .. 'ήκαμε'; a[5] = args['θ4α'] .. 'ήκατε'; a[6] = args['θ3'] .. 'ησαν'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ώ'; a[8] = args['θ4'] .. 'είς'; a[9] = args['θ4'] .. 'εί'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ούμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'είτε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ούν'
  a[13] = args['θ4'] .. 'εί'
  a[14] = args['πρ3'] or args['θ4'] .. "ές"
  a[15] = args['πρ4'] or args['θ4'] .. "είτε"
  return synoptikoi0(a)
end

syntelesmenoi1 = function (args)
  local ei = args['ei'] or "ει"
  local apar = args['θ4'] .. ei
  local pr5 = ""
  local pr6 = ""
  if args['παρακΒ'] ~= nil then
    pr5 = "έχε " .. args['μτχ']
    pr6 = "έχετε " .. args['μτχ']
  end
  output = "|-\n! πρόσωπα\n! Παρακείμενος\n! Υπερσυντέλικος\n! Συντελ. Μέλλ.\n! Υποτακτική\n! Προστακτική\n! "
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | α' ενικ.\n| έχω " .. apar .. "\n| είχα " .. apar .. "\n| θα έχω " .. apar .. "\n| να έχω " .. apar .. "\n| \n| rowspan='6' | "
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | β' ενικ.\n| έχεις " .. apar .. "\n| είχες " .. apar .. "\n| θα έχεις " .. apar .. "\n| να έχεις " .. apar .. "\n| " .. pr5
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | γ' ενικ.\n| έχει " .. apar .. "\n| είχε " .. apar .. "\n| θα έχει " .. apar .. "\n| να έχει " .. apar .. "\n| "
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | α' πληθ.\n| έχουμε " .. apar .. "\n| είχαμε " .. apar .. "\n| θα έχουμε " .. apar .. "\n| να έχουμε " .. apar .. "\n| "
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | β' πληθ.\n| έχετε " .. apar .. "\n| είχατε " .. apar .. "\n| θα έχετε " .. apar .. "\n| να έχετε " .. apar .. "\n| " .. pr6
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | γ' πληθ.\n| έχουν " .. apar .. "\n| είχαν " .. apar .. "\n| θα έχουν " .. apar .. "\n| να έχουν " .. apar .. "\n| \n"
  return output
end

syntelesmenoi2 = function (mtx)
  output = "|-\n| ".. xr1 .. " | Παρακείμενος\n| colspan='6' |έχω (έχεις, έχει, έχουμε, έχετε, έχουν) " .. mtx
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Υπερσυντέλικος\n| colspan='6' |είχα (είχες, είχε , είχαμε, είχατε, είχαν) " .. mtx
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Συντελ. Μέλλ.\n| colspan='6' |θα έχω (θα έχεις, θα έχει, θα έχουμε, θα έχετε, θα έχουν) " .. mtx
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Υποτακτική\n| colspan='6' |να έχω (να έχεις, να έχει, να έχουμε, να έχετε, να έχουν) " .. mtx
  return output
end

--Παθητικοί χρόνοι
enestotas["ιέμαι"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ιέμαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'ιέσαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'ιέται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ιόμαστε'; e[5] = args['θ1'] .. 'ιέστε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ιούνται'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ιόμουν(α)'; e[8] = args['θ1'] .. 'ιόσουν(α)'; e[9] = args['θ1'] .. 'ιόταν(ε)'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ιόμαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'ιόμασταν'
  e[11] = args['θ1'] .. 'ιόσαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'ιόσασταν'
  e[12] = args['θ1'] .. 'ιόνταν(ε)<br />' .. args['θ1'] .. 'ιούνταν<br />' .. args['θ1'] .. 'ιόντουσαν'
  e[13] = ''
  if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'ώμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ούμαι"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ούμαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'είσαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'είται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ούμαστε'; e[5] = args['θ1'] .. 'είστε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ούνται'
  e[7] = args['θ1'] .. 'ούμουν'; e[8] = args['θ1'] .. 'ούσουν'; e[9] = args['θ1'] .. 'ούνταν'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ούμασταν<br />' .. args['θ1'] .. 'ούμαστε'
  e[11] = args['θ1'] .. 'ούσασταν<br />' .. args['θ1'] .. 'ούσαστε'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούνταν'
  e[13] = ''; if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'ούμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ιέμαι-ούμαι"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ούμαι - ' .. args['θ1'] .. 'ιέμαι'
  e[2] = args['θ1'] .. 'είσαι - ' .. args['θ1'] .. 'ιέσαι'
  e[3] = args['θ1'] .. 'είται - ' .. args['θ1'] .. 'ιέται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ιόμαστε - ' .. args['θ1'] .. 'ούμαστε'
  e[5] = args['θ1'] .. 'είστε - ' .. args['θ1'] .. 'ιέστε - ' .. args['θ1'] .. 'ιόσαστε'
  e[6] = args['θ1'] .. 'ούνται - ' .. args['θ1'] .. 'ιούνται - ' .. args['θ1'] .. 'ιόνται'
  -- Ο παρατατικός θέλει και άλλους τύπους
  e[7] = args['θ1'] .. 'ιόμουν(α)'; e[8] = args['θ1'] .. 'ιόσουν(α)'
  e[9] = args['θ1'] .. 'ούνταν - ' .. args['θ1'] .. 'ιόταν(ε)'
  e[10] = args['θ1'] .. 'ιόμασταν - ' .. args['θ1'] .. 'ιόμαστε'
  e[11] = args['θ1'] .. 'ιόσασταν - ' .. args['θ1'] .. 'ιόσαστε'
  e[12] = args['θ1']..'ούνταν - ' .. args['θ1'] .. 'ιόνταν(ε) - ' .. args['θ1'] .. 'ιούνταν - ' .. args['θ1'] .. 'ιόντουσαν'
  e[13] = ''
  if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'ώμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ούμαι2"] = function (args)
  local e = {}
  -- δικαιούμαι, το ού είναι σταθερό, περιέχεται στο args['θ1']
  e[1] = args['θ1'] .. 'μαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'σαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'ται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'μεθα<br />' .. args['θ1'] .. 'μαστε'
  e[5] = args['θ1'] .. 'σθε<br />' .. args['θ1'] .. 'στε'; e[6] = args['θ1'] .. 'νται'
  e[7] = args['θ1'] .. 'μουν<br />' .. args['θ1'] .. 'μην'
  e[8] = args['θ1'] .. 'σουν<br />' .. args['θ1'] .. 'σο'
  e[9] = args['θ1'] .. 'νταν<br />' .. args['θ1'] .. 'το'
  e[10] = args['θ1'] .. 'μαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'μασταν'
  e[11] = args['θ1'] .. 'σαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'σασταν'
  e[12] = args['θ1'] .. 'νταν<br />' .. args['θ1'] .. 'ντο'
  e[13] = ''; if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'μενος]]' end
  e[14] = args['πρ1'] or ""; e[15] = args['πρ2'] or ""
  return enestotas0(e)
end

enestotas["άμαι"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'άμαι<br />' .. args['θ1'] .. 'ούμαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'άσαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'άται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'όμαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'ούμαστε'
  e[5] = args['θ1'] .. 'άστε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ούνται'
  e[7] = args['θ1'] .. 'όμουν(α)'; e[8] = args['θ1'] .. 'όσουν(α)'; e[9] = args['θ1'] .. 'όταν(ε)'
  e[10] = args['θ1'] .. 'όμαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'όμασταν'
  e[11] = args['θ1'] .. 'όσαστε<br />' .. args['θ1'] .. 'όσασταν'; e[12] = args['θ1'] .. 'ούνταν'
  e[13] = ''; if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'ούμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas["ώμαι"] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ώμαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'άσαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'άται'
  e[4] = args['θ1'] .. 'ώμεθα - ' .. args['θ1'] .. 'όμαστε'
  e[5] = args['θ1'] .. 'άσθε - ' .. args['θ1'] .. 'άστε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ώνται'
  e[7] = args['θ1'] .. 'όμουν'; e[8] = args['θ1'] .. 'όσουν'; e[9] = args['θ1'] .. 'όταν';
  e[10] = args['θ1'] .. 'όμασταν';e[11] = args['θ1'] .. 'όσασταν';e[12] = args['θ1'] .. 'όνταν - ' .. args['θ1'] .. 'όντουσαν';
  e[13] = ''; if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ1'] .. 'ώμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

enestotas['ομαι'] = function (args)
  local e = {}
  e[1] = args['θ1'] .. 'ομαι'; e[2] = args['θ1'] .. 'εσαι'; e[3] = args['θ1'] .. 'εται'
  e[4] = args['θ2'] .. 'όμαστε'; e[5] = args['θ1'] .. 'εστε'; e[6] = args['θ1'] .. 'ονται'
  e[7] = args['θ2'] .. 'όμουν(α)'; e[8] = args['θ2'] .. 'όσουν(α)'; e[9] = args['θ2'] .. 'όταν(ε)'
  e[10] = args['θ2'] .. 'όμαστε<br />' .. args['θ2'] .. 'όμασταν'
  e[11] = args['θ2'] .. 'όσαστε<br />' .. args['θ2'] .. 'όσασταν'
  e[12] = args['θ1'] .. 'ονταν<br />' .. args['θ2'] .. 'όντουσαν'
  e[13] = ''; if args['μτχ1'] ~= nil then e[13] = '[[' .. args['θ2'] .. 'όμενος]]' end
  e[14] = args['πρ1']; e[15] = args['πρ2']
  return enestotas0(e)
end

-- παθητικοί συνοπτικοί
synoptikoi['ηκα-ώ'] = function (args)
  local a ={}
  a[1] = args['θ3'] .. 'ηκα'; a[2] = args['θ3'] .. 'ηκες'; a[3] = args['θ3'] .. 'ηκε'
  a[4] = args['θ4'] .. 'ήκαμε'; a[5] = args['θ4'] .. 'ήκατε'; a[6] = args['θ3'] .. 'ηκαν<br />' .. args['θ4'] .. 'ήκαν(ε)'
  a[7] = args['θ4'] .. 'ώ'; a[8] = args['θ4'] .. 'είς'; a[9] = args['θ4'] .. 'εί'
  a[10] = args['θ4'] .. 'ούμε'; a[11] = args['θ4'] .. 'είτε'; a[12] = args['θ4'] .. 'ούν(ε)'
  a[13] = args['θ4'] .. 'εί'; a[14] = args['πρ3']; a[15] = args['πρ4']
  return synoptikoi0(a)
end

syntelesmenoi1p = function (args)
  local apar = args['θ4'] .. "εί"
  local mtx = ""
  if args['μτχ'] ~= nil and args['μτχ'] ~= "-" and args['μτχ'] ~= "" then mtx = "[[" .. args['μτχ'] .. "ς]]" end
  local output = "|-\n! πρόσωπα\n! Παρακείμενος\n! Υπερσυντέλικος\n! Συντελ. Μέλλ.\n! Υποτακτική\n! Προστακτική\n! Μετοχή"
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | α' ενικ.\n| έχω " .. apar .. "\n| είχα " .. apar .. "\n| θα έχω " .. apar .. "\n| να έχω " .. apar .. "\n| rowspan='6' | \n| rowspan='6' align='center'| " .. mtx
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | β' ενικ.\n| έχεις " .. apar .. "\n| είχες " .. apar .. "\n| θα έχεις " .. apar .. "\n| να έχεις " .. apar
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | γ' ενικ.\n| έχει " .. apar .. "\n| είχε " .. apar .. "\n| θα έχει " .. apar .. "\n| να έχει " .. apar
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | α' πληθ.\n| έχουμε " .. apar .. "\n| είχαμε " .. apar .. "\n| θα έχουμε " .. apar .. "\n| να έχουμε " .. apar
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | β' πληθ.\n| έχετε " .. apar .. "\n| είχατε " .. apar .. "\n| θα έχετε " .. apar .. "\n| να έχετε " .. apar
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | γ' πληθ.\n| έχουν " .. apar .. "\n| είχαν " .. apar .. "\n| θα έχουν " .. apar .. "\n| να έχουν " .. apar
  return output
end

syntelesmenoi3 = function (mtx)
  local output = "|-\n| ".. xr1 .. " | Παρακείμενος\n| colspan='6' |[[είμαι]], είσαι, είναι [[" .. mtx .. "ς]] - είμαστε, είστε, είναι " .. mtx .."ι"
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Υπερσυντέλικος\n| colspan='6' |ήμουν, ήσουν, ήταν " .. mtx .. "ς - ήμαστε, ήσαστε, ήταν " .. mtx .."ι"
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Συντελ. Μέλλ.\n| colspan='6' |θα είμαι, θα είσαι, θα είναι " .. mtx .. "ς - θα είμαστε, θα είστε, θα είναι " .. mtx .."ι"
  output = output .. "\n|-\n| " .. xr1 .. " | Υποτακτική\n| colspan='6' |να είμαι, να είσαι, να είναι " .. mtx .. "ς - να είμαστε, να είστε, να είναι " .. mtx .."ι"
  return output
end

fulltable_new1 = function (args)
  local output = [=[<div class="NavFrame" style="clear:both;">
<div class="NavHead" align="left">&nbsp; &nbsp; Ενεργητική φωνή</div>
<div class="NavContent">
{|]=] .. style1 .. [=[ 
|-
! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Εξακολουθητικοί χρόνοι ]=]
  output = output .. '\n' .. enestotas[args['ενεστ']](args)
  output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συνοπτικοί χρόνοι'
  output = output .. '\n' .. synoptikoi[args['συνοπτ']](args)
  output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συντελεσμένοι χρόνοι'
  output = output .. '\n' .. syntelesmenoi1(args)
  if args['παρακΒ'] ~= nil then
    output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συντελεσμένοι χρόνοι β΄ (μεταβατικοί)'
    output = output .. '\n' .. syntelesmenoi2(args['μτχ'])
  end
  if args['παρακΓ'] ~= nil then
    output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συντελεσμένοι χρόνοι β΄ (αμετάβατοι)'
    output = output .. '\n' .. syntelesmenoi3(args['μτχ'])
  end
  output = output .. '\n\n|}\n</div></div>'
  return output
end

fulltable_new2p = function (args)
  local output = [=[<div class="NavFrame" style="clear:both;">
<div class="NavHead" align="left">&nbsp; &nbsp; Παθητική φωνή</div>
<div class="NavContent">
{|]=] .. style1 .. [=[ 
|-
! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Εξακολουθητικοί χρόνοι ]=]
  output = output .. '\n' .. enestotas[args['ενεστ']](args)
  output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συνοπτικοί χρόνοι'
  output = output .. '\n' .. synoptikoi[args['συνοπτ']](args)
  output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συντελεσμένοι χρόνοι'
  output = output .. '\n' .. syntelesmenoi1p(args)
  if args['παρακΒ'] ~= nil then
    output = output .. '\n|-\n! colspan="7" style="background:#e2e4c0; text-align:center" | Συντελεσμένοι χρόνοι (β΄ τύποι)'
    output = output .. '\n' .. syntelesmenoi3(args['μτχ'])
  end
  output = output .. '\n\n|}\n</div></div>'
  return output
end

-- Πρώτο πειραματικό πρότυπο, θέλει ως παράμετρο τον Αόριστο
_module.drosizo = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  if args['θ1α'] == nil then args['θ1α'] = args['θ1'] end
  args['θ2'] = _module.neostonos2(args['θ1'], args['συνίζ'])
  args['θ3'] = mw.ustring.sub(args['αορ'],1,-2)
  args['θ4'] = neostonos(removeaccent(args['θ3']))
  if args['θ4α'] == nil then args['θ4α'] = args['θ4'] end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "ετε" end
  if args['μτχ'] ~= nil then
    args['παρακΒ'] = "1"
  end
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- Για το πρότυπο "{{el-κλίσ-δροσίζω}}" που χρειάζεται παραμέτρους για τα θέματα
_module.energitiko_1 = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or ''
  args['θ1'] = args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ2'] = args[2]
  if args['θ1α'] == nil then args['θ1α'] = args['θ1'] end
  args['θ4'] = args[3]
  if args['θ4α'] == nil then args['θ4α'] = args['θ4'] end -- allow override (για το 'παίρνω')
  args['θ3'] = args[4]
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = args[5] .. "ένο"
    args['παρακΒ'] = true
  end
  if args['παρακΒ'] == "0" then args['παρακΒ'] = nil end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- Για το πρότυπο "{{el-κλίσ-'δένω'}}" που δέχεται παραμέτρους για τα θέματα και τις προθέσεις
_module.energitiko_2 = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or ''
  local proth1 = args[6] or ''
  local proth2 = args[7] or ''
  local proth3 = args[8] or ''
  args['θ1'] = proth1 .. args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ2'] = proth2 .. 'έ' .. args[2]
  args['θ4'] = proth1 .. args[3]
  args['θ3'] = proth2 .. 'έ' .. args[4]
  args['θ1α'] = args['θ1']
  args['θ4α'] = args['θ4']
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = proth1 .. args[5] .. "ένο"
    args['παρακΒ'] = true
  end
  if args['παρακΒ'] == "0" then args['παρακΒ'] = nil end
  if args['πρ1'] == nil then
    if args[8] == nil then
      args['πρ1'] = args['θ1'] .. "ε"
    else
      args['πρ1'] = proth3 .. args[2] .. "ε"
    end
  end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then
    if args[8] == nil then
      args['πρ3'] = args['θ4'] .. "ε"
    else
      args['πρ3'] = proth3 .. args[4] .. "ε"
    end
  end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- Για το πρότυπο "{{el-κλίσ-'ακούω'}}"
_module.akouo = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or ''
  args['θ1'] = args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ1β'] = args['θ1'] 
  args['θ2'] = args[2] or _module.neostonos2(args['θ1'])
  args['θ4'] = args[3] or args['θ1'] .. "σ"
  args['θ4α'] = args['θ4']
  args['θ3'] = args[4] or _module.neostonos2(args['θ4'])
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = args[5] .. "ένο"
    args['παρακΒ'] = true
  end
  if args['παρακΒ'] == "0" then args['παρακΒ'] = nil end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "γε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'άω-γα'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

_module.spao = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  local proth = args['προθ'] or ''
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or ''
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2) 			--σπά
  if proth == '' then
  	args['θ1β'] = removeaccent(args['θ1']) 			--σπα
  else
  	args['θ1β'] = args['θ1']
  end
  args['θ2'] = proth .. 'έ' .. args['θ1β']			--έσπα
  args['θ4'] = args['θαορ'] or args['θ1'] .. "σ"		--σπάσ
  args['θ4'] = proth .. args['θ4']
  args['θ4α'] = args['θ4']
  args['θ3'] = 'έ' .. removeaccent(args['θ4'])		--έσπασ
  args['θ3'] = proth .. args['θ3']
  local xmtx = args['χμτχ'] or 'σμ'
  if args['μτχ'] == nil then args['μτχ'] = args['θ1β'] .. xmtx .. "ένο" end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. "γε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "γετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ4'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'άω-γα'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- Για ενεργητικά χωρίς συνοπτικούς χρόνους
_module.ksero = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['θ1'] = args[1] or arg2[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ1α'] = args[3] or arg2[3] or args['θ1']
  args['θ2'] = args[2] or arg2[2] or removeaccent(args['θ1'])
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  local output = "{|" .. style1 .. "\n" .. enestotas['ω'](args) .. "\n|}"
  return frame:preprocess(output)  
end

--Ρήματα της 2ης συζυγίας χωρίς συνοπτικούς χρόνους
_module.agonio = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  arg2 = frame.args
  local enest = args['ενεστ'] or arg2['ενεστ'] or 'ώ-άς'
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ2'] = neostonos(args['θ1'])
  --if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "α" end
  --if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "άτε" end
  local output = "{|" .. style1 .. "\n" .. enestotas[enest](args) .. "\n|}"
  return frame:preprocess(output)  
end

-- Για τα πρότυπα που δεν χρειάζονται τα θέματα ως παραμέτρους
_module.nomizo = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local xar = tonumber(args['χαρ']) or tonumber(arg2['χαρ']) or 1
  local sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or 'σ'
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or 'σμ'
  local pr4 = args['pr4'] or arg2['pr4'] or ''    -- μπορεί να πάρει την τιμή 'έ'
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)           --νομίζ
  args['θ1α'] = args['θ1']
  args['θ2'] = _module.neostonos2(args['θ1'], args['συνίζ']) --νόμιζ
  local stem2 = mw.ustring.sub(lemma,1,-xar-2)        --νομί
  local anelkuw = args['υ'] or ''
  if anelkuw ~= '' then stem2 = mw.ustring.sub(lemma,1,-xar-1) end
  args['θ4'] = stem2 .. sigma                 --νομίσ
  args['θ4α'] = args['θ4']
  args['θ3'] = _module.neostonos2(args['θ4'], args['συνίζ']) --νόμισ
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  if args['μτχ'] == nil then args['μτχ'] = removeaccent(stem2) .. xmtx .. "ένο" end
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

_module.sozo = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local xar = tonumber(args['χαρ']) or tonumber(arg2['χαρ']) or 1
  local sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or "σ"
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or "σμ"
  local pr4 = args['pr4'] or arg2['pr4'] or ''
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)         -- σώζ
  args['θ1α'] = args['θ1']
  args['θ2'] = "έ" .. removeaccent(args['θ1'])      -- έσωσ
  local stem2 = mw.ustring.sub(lemma,1,-xar-2)      -- σώ
  args['θ4'] = stem2 .. sigma               -- σώσ
  args['θ4α'] = args['θ4']
  local stem3 = removeaccent(stem2)            -- σωσ
  args['θ3'] = "έ" .. removeaccent(args['θ4'])      -- έσωσ
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ4'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. pr4 .. "τε" end
  if args['μτχ'] == nil then 
    args['μτχ'] = stem3 .. xmtx .. "ένο"
   else
    args['μτχ'] = mw.ustring.sub(args['μτχ'],1,-2)
  end
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

_module.euw1 = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or "ψ"
  xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or "μ"
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)            --παντρεύ
  args['θ2'] = _module.neostonos2(args['θ1'], nil)        --πάντρευ
  args['θ1α'] = args['θ1']
  if sigma == "ψ" then stem2 = mw.ustring.sub(lemma,1,-4) .. 'έ' --παντρέ
  else stem2 = args['θ1'] end
  args['θ4'] = stem2 .. sigma                  --παντρέψ
  args['θ4α'] = args['θ4']
  if args['θ3'] == nil then args['θ3'] = _module.neostonos2(args['θ4'], nil) end  --πάντρεψ
  if sigma == "ψ" then stem3 = mw.ustring.sub(lemma,1,-3)             --παντρε
  else stem3 = removeaccent(args['θ1']) end                    --παντρευ
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "τε" end
  args['μτχ'] = stem3 .. xmtx .. "ένο"
  args['ενεστ'] = 'ω'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- μπαίνω, βγαίνω, πίνω, βλέπω, λέω
_module.mpaino = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local proth = args['προθ'] or ''
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
    lemma = mw.ustring.sub(lemma,mw.ustring.len(proth)+1,-1)
  end
  local xar = tonumber(args['χαρ']) or tonumber(arg2['χαρ']) or 3
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or "σμ"
  local st1 = mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ1'] = proth .. st1        -- (ξανα)μπαίν
  args['θ1α'] = args['θ1']
  args['θ2'] = proth .. "έ" .. removeaccent(st1)      -- (ξανα)έμπαιν
  local st2 = args['θμελλ'] or mw.ustring.sub(lemma,1,-xar-2)  -- μπ
  args['θ4'] = proth .. st2              -- ξαναμπ
  args['θ3'] = args['θαορ'] or st2 .. 'ήκ'       -- μπήκ
  args['θ3'] = proth .. args['θ3']
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. 'ε' end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. 'ετε' end
  if args['μτχ'] == nil then 
    args['μτχ'] = args['θ4'] .. 'α' .. xmtx .. 'ένο'
   else
    args['μτχ'] = mw.ustring.sub(args['μτχ'],1,-2)
  end
  if args['ενεστ'] == nil then args['ενεστ'] = 'ω' end
  if args['προθ'] == nil then
    args['συνοπτ'] = 'ήκα-ω'
  else
    args['συνοπτ'] = 'ήκα-ώ'
    args['ei'] = 'εί'
  end
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- 2η συζυγία, 1η τάξη
_module.agapo = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local fa = args['φαορ'] or arg2['φαορ'] or "η"  -- μπορεί να είναι «ε» ή «η»
  local sa = args['σ'] or arg2['σ'] or "σ"
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or "μ"
  local orio = -2
  if mw.ustring.sub(lemma,-2,-1) == 'άω' then orio = -3 end
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma, 1, orio) --αγαπ
  args['θ2'] = neostonos(args['θ1'])    --αγάπ
  args['θ3'] = args['θαορ'] or args['θ2'] .. fa .. sa  --αγάπησ
  args['θ4'] = neostonos(removeaccent(args['θ3']))   --αγαπήσ
  args['θ4α'] = args['θ4']
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "α - " .. args['θ2'] .. "αγε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ2'] .. "α - " .. args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "τε" end
  args['μτχ'] = args['θ1'] .. fa .. xmtx .. "ένο"
  if args['ενεστ'] == nil then args['ενεστ'] = arg2['ενεστ'] or 'άω_ώ' end
  if args['παρατΒ'] == '1' and args['ενεστ'] == 'άω_ώ' then args['ενεστ'] = 'άω_ώ3' end -- Ρήματα με δεύτερους τύπος παρατατικού πχ αγαπαγα
  if args['παρατΒ'] == '1' and args['ενεστ'] == 'άω-ώ2' then args['ενεστ'] = 'άω_ώ4' end -- Ρήματα με δεύτερους τύπος παρατατικού πχ ζήταγα
  args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- 2η συζυγία, 2η τάξη
_module.theoro = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local fa = args['φαορ'] or arg2['φαορ'] or "η"  -- μπορεί να είναι «ε» ή «η»
  local sa = args['σ'] or arg2['σ'] or "σ"
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or "μ"
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,-2) --θεωρ
  args['θ2'] = neostonos(args['θ1'])    --θεώρ
  args['θ3'] = args['θ2'] .. fa .. sa      --θεώρησ
  args['θ4'] = neostonos(removeaccent(args['θ3']))   --θεωρήσ
  args['θ4α'] = args['θ4']
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ3'] .. "ε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "τε" end
  args['μτχ'] = args['θ1'] .. fa .. xmtx .. "ένο"
  args['ενεστ'] = 'ώ'; args['συνοπτ'] = 'α'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end


-- Για παθητικά χωρίς συνοπτικούς χρόνους
_module.anamenomai = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local enest = args['ενεστ'] or 'ομαι'
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['θ1'] = args[1] or arg2[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-5)
  args['θ2'] = args[2] or arg2[2] or removeaccent(args['θ1'])
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. "ου" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "εστε" end
  local output = "{|" .. style1 .. "\n" .. enestotas[enest](args) .. "\n|}"
  return frame:preprocess(output)  
end

-- Παθητικά Α΄ συζυγίας

-- Για το πρότυπο "δένομαι" που χρειάζεται τα θέματα ως παραμέτρους
_module.denomai = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['ενεστ'] = 'ομαι'; args['συνοπτ'] = 'ηκα-ώ'
  args['θ1'] = args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-5)
  args['θ2'] = args[2]
  args['θ3'] = args[3]
  args['θ4'] = args['4']
  if (args[6] == nil or args[6] == '') and args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = '' end
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = args[5] .. "ένο"
  else
    args['μτχ'] = nil
  end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ1'] .. "ου" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "εστε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args[6] .. "ου" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "είτε" end
  return frame:preprocess(fulltable_new2p(args))
end

_module.omai1 = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['ενεστ'] = 'ομαι'; args['συνοπτ'] = 'ηκα-ώ'
  local theta = args['χαορ'] or arg2['χαορ'] or 'στ'      -- μπορεί να είναι θ, χτ, φτ
  local sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or 'σ'          -- μπορεί να είναι σ, ξ, ψ
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or 'σμ'       -- μπορεί να είναι μ, σμ, γμ, μμ ή - όταν δεν έχει μετοχή
  local xar = tonumber(args['χαρ']) or tonumber(arg2['χαρ']) or 1    --στο ρίχνομαι πρέπει ο χρήστης να μας δώσει χαρ=2
  local orio = -5
  if mw.ustring.sub(lemma,-4,-1) ~= 'ομαι' then orio = -2 end
  
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,orio)    --ψηφίζ-ομαι
  args['θ2'] = removeaccent(args['θ1'])      --ψηφιζ-όμουν
  local st0 = mw.ustring.sub(args['θ1'],1,-xar-1) --ψηφί
  args['θ3'] = st0 .. theta            --ψηφίστ-ηκα
  args['θ4'] = removeaccent(args['θ3'])      --ψηφιστ-ώ
  args['θ5'] = st0 .. sigma            --ψηφίσ-ου
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = "(" .. args['θ1'] .. "ου)" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = "(" .. args['θ1'] .. "εστε)" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ5'] .. "ου" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "είτε" end
  if xmtx == '-' then args['μτχ'] = '-' end
  if args['μτχ'] == nil then
    args['μτχ'] = removeaccent(st0) .. xmtx .. 'ένο'  --ψηφι..σμ..ένο(ς)
  else
    args['μτχ'] = mw.ustring.sub(args['μτχ'],1,-2)
  end
  
  return frame:preprocess(fulltable_new2p(args))
end

_module.pantreuomai = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  args['ενεστ'] = 'ομαι'; args['συνοπτ'] = 'ηκα-ώ'
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    --αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local theta = args['χαορ'] or arg2['χαορ'] or 'τ'      -- μπορεί να είναι θ, χτ, φτ
  local sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or 'ψ'
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or 'μ'       -- μπορεί να είναι μ, υμ, γμ, μμ
  local orio = -5
  if mw.ustring.sub(lemma,-4,-1) ~= 'ομαι' then orio = -2 end
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,orio)    --παντρεύ
  args['θ2'] = removeaccent(args['θ1'])      --παντρευ-όμουν
  local st0 = mw.ustring.sub(args['θ1'],1,-2)   --παντρε
  local st1 = neostonos(st0)           --παντρέ
  if sigma == "σ" then st1 = args['θ1'] end    --προστατεύ
  args['θ3'] = args['θ1'] .. theta        --παντρεύτ-ηκα
  args['θ4'] = removeaccent(args['θ3'])      --παντρευτ-ώ  
  args['θ5'] = st1 .. sigma            --παντρέψ-ου
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = "(" .. args['θ1'] .. "ου)" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = "(" .. args['θ1'] .. "εστε)" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ5'] .. "ου" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "είτε" end
  -- need |μτχ=συνδεδεμένο στο [[συνδέω]]. Ελέγχω και [[σείομαι]] (με μτχ=-) και [[απολύομαι]] κανονικό
  if args['μτχ'] ~= nil and args['μτχ'] == args['μτχ'] and args['μτχ'] ~= "-" then args['μτχ'] = args['μτχ'] else
  	if args['μτχ'] == nil then 
    	if sigma == "σ" then
    	  args['μτχ'] = args['θ2'] .. xmtx .. 'ένο'
    	else
    	  args['μτχ'] = st0 .. xmtx .. 'ένο'
    	end
  	else
  	 args['μτχ'] = mw.ustring.sub(args['μτχ'],1.-2)
  	end
  end
  return frame:preprocess(fulltable_new2p(args))
end

--Παθητικά 2η συζυγία
_module.iemai = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args

  if args['ενεστ'] == nil then
  	args['ενεστ'] = arg2['ενεστ'] or 'ιέμαι'
  end
  args['συνοπτ'] = 'ηκα-ώ'
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local fa = args['φαορ'] or arg2['φαορ'] or 'ή'
  local theta = args['χαορ'] or arg2['χαορ'] or 'θ'      -- μπορεί να είναι ήθ, έστ ;;
  local sigma = args['σ'] or arg2['σ'] or 'σ'
  local xmtx = args['χμτχ'] or arg2['χμτχ'] or 'μ'       -- μπορεί να είναι μ, υμ, γμ, μμ
  local orio = -mw.ustring.len(args['ενεστ'])-1
  if mw.ustring.sub(lemma,-1,-1) == 'ώ' then orio = -2 end
  if mw.ustring.sub(lemma,-2,-1) == 'άω' then orio = -3 end
  args['θ1'] = mw.ustring.sub(lemma,1,orio)          --αγαπ-ιέμαι
  local st0 = args['θ1'] .. fa                --αγαπή
  args['θ3'] = args['θαορ'] or st0 .. theta          --αγαπήθ-ηκα
  args['θ4'] = removeaccent(args['θ3'])            --αγαπηθ-ώ  
  args['θ5'] = st0 .. sigma                  --αγαπήσ-ου
  args['πρ1'] = '';
  if args['πρ2'] == nil then
  	if args['ενεστ'] == 'ιέμαι' then
  		args['πρ2'] = args['θ1'] .. 'ιέστε' -- test αγαπιέμαι
  	elseif args['ενεστ'] == 'ούμαι' then
  		args['πρ2'] = args['θ1'] .. 'είστε' -- test θεωρούμαι
  	elseif args['ενεστ'] == 'ώμαι' then
  		args['πρ2'] = args['θ1'] .. 'άσθε - ' .. args['θ1'] .. 'άστε' -- test εγγυώμαι
  	else --ιέμαι-ούμαι
  		args['πρ2'] = args['θ1'] .. 'είστε - ' .. args['θ1'] .. 'ιέστε' -- test ?
  	end
  end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args['θ5'] .. "ου" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = args['θ4'] .. "είτε" end
  if args['μτχ'] == nil then 
    args['μτχ'] = removeaccent(st0) .. xmtx .. 'ένο'
  else
    args['μτχ'] = mw.ustring.sub(args['μτχ'],1,-2)
  end
  return frame:preprocess(fulltable_new2p(args))
end

-- Για παθητικά 2ης συζυγίας χωρίς συνοπτικούς χρόνους
_module.dikaioumai = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local arg2 = frame.args
  local enest = args['ενεστ'] or 'ούμαι2'
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  args['θ1'] = args[1] or arg2[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-4)
  local output = "{|" .. style1 .. "\n" .. enestotas[enest](args) .. "\n|}"
  return frame:preprocess(output)  
end

-- για παράγωγα του "βαίνω" (ανεβαίνω, κατεβαίνω, με αόριστο δημοτικής)
_module.anevaino = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or 'εί'
  if args['χαορ'] == nil then args['χαορ'] = 'ήκ' end
  args['θ1'] = args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ2'] = args[2]
  if args['θ1α'] == nil then args['θ1α'] = args['θ1'] end
  args['θ4'] = args[3]
  args['θ3'] = args[4]
  local stem = removeaccent(args['θ4'])
  if stem == args['θ4'] then
  	args['ei'] = 'εί'
  	args['συνοπτ'] = 'ηκα-ώ'
  	args['θ4α'] = args['θ4'] .. args['χαορ']
  else
  	args['θ3'] = args['θ3'] .. removeaccent(args['χαορ'])
  	args['συνοπτ'] = 'α'
  	args['θ4α'] = stem .. args['χαορ']
  end
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = args[5] .. "ένο"
    args['παρακΒ'] = true
  end
  if args['παρακΒ'] == "0" then args['παρακΒ'] = nil end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ3'] == nil then args['πρ3'] = args[4] .. "α" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = removeaccent(args['θ4']) .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'ω'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

-- για παράγωγα του "βαίνω" (ανεβαίνω, κατεβαίνω, με αόριστο καθαρεύουσας)
_module.provaino = function(frame)
  local args = frame:getParent().args
  local lemma = ""
  if args['λήμμα'] ~= nil and args['λήμμα'] ~= "" then
    lemma = args['λήμμα']
  else
    PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
    lemma = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  end
  local pr4 = args['pr4'] or 'εί'
  args['θ1'] = args[1] or mw.ustring.sub(lemma,1,-2)
  args['θ2'] = args[2]
  args['θ1α'] = args['θ1']
  args['θ3'] = args[4]
  args['θ4'] = args[3]
  local stem = removeaccent(args['θ4'])
  if stem == args['θ4'] then
  	args['ei'] = 'εί'
  	args['συνοπτ'] = 'ην-ώ'
  	args['θ4α'] = args['θ4']
  else
  	args['συνοπτ'] = 'ην-ω'
  	args['θ4α'] = stem
  end
  if args[5] ~= nil and args[5] ~= "" then
    args['μτχ'] = args[5] .. "ένο"
    args['παρακΒ'] = true
  end
  if args['παρακΒ'] == "0" then args['παρακΒ'] = nil end
  if args['πρ1'] == nil then args['πρ1'] = args['θ2'] .. "ε" end
  if args['πρ2'] == nil then args['πρ2'] = args['θ1'] .. "ετε" end
  if args['πρ4'] == nil then args['πρ4'] = removeaccent(args['θ4']) .. pr4 .. "τε" end
  args['ενεστ'] = 'ω'
  return frame:preprocess(fulltable_new1(args))
end

return _module