Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:decl-sg-pl/οδηγίες. [επεξεργασία]


      ενικός         πληθυντικός  
pipe pipes
note = Example for lang=fr (French)

Πίνακας με ενικό & πληθυντικό για γλώσσες που δεν έχουν πτώσεις.
Το Πρότυπο αυτό δεν χρησιμοποιείται απευθείας. Δημιουργεί άλλα, θυγατρικά Πρότυπα.
Θέματα

 • Για τη δημιουργία των θεμάτων, είτε από το PAGENAME, είτε από παράμετρο |λήμμα= χρησιμοποιούμε τα Πρότυπα που αφαιρούν γράμματα από το τέλος της λέξης
  {{word-0}} {{word-1}} {{word-2}} {{word-3}}

Σύνδεσμοι

in English επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
copy copies**
** Example for lang=en with Template:word-1
and a comment: **

Τalbe with singular & plural for languages with no cases of declension.
This Template is not used directly. It only creates other Templates.
Stems

 • For the creation of stems, either from PAGENAME, or from parameter |lemma= we use the Templates which substract letters from the end of the word
  {{word-0}} {{word-1}} {{word-2}} {{word-3}}

Links

 • Every word in the talbe is linked. The Templates of grammatical terms may have a parameter |lang= option for a tooltip in the language of the lemma in addition to Greek.

Παράμετροι - Parameters επεξεργασία

 • υποχρεωτικές: |lemma= και η γλώσσα: |lang= & |γλ=

Παράδειγμα επεξεργασία

1) Παράδειγμα - Example: Template:xx

Οι ονομαστικές παράμετροι υπάρχουν στα ελληνικά και τα αγγλικά
Named parameters are given in Greek and English
{{decl-sg-pl
|λήμμα={{{λήμμα|}}}
|lemma={{{lemma|}}} <!-- if we need lemma other than our PAGENAME -->
|γλ={{{γλ|}}}
|lang={{{lang|}}} <!-- adds tooltips at headers like 'ενικός' in the language of choice and Greek & creates links to the language -->
|παρατήρηση={{{παρατήρηση|}}}
|note={{{note|}}} <!-- adds a new row at the bottom of the table -->
|sg={{{sg|}}} <!-- singular form = free text -->
|stem-sg={{{stem-sg|}}} <!-- stem for singular -->
|1={{{1|}}} <!-- ending for singular -->
|note-sg={{{note-sg|}}} <!-- add free text after singular! For flags, please use <small><sup></sup></small> -->
|pl={{{pl|}}} <!-- plural form = free text -->
|stem-pl={{{stem-pl|}}} <!-- stem for plural -->
|2={{{2|}}} <!-- ending for plural -->
|note-pl={{{note-pl|}}} <!-- add free text after plural -->
|irr={{{irr|}}} <!-- for Category of irregular nouns -->
}}

Εφαρμογή επεξεργασία

2) Εφαρμογή - Application: e.g. Template:en-noun-ies for English nouns like body

{{decl-sg-pl
|lang=en <!-- adds English tooltips at headers and links to English section -->
|note={{{note|}}}
|παρατήρηση={{{παρατήρηση|}}}
|stem-sg={{word-0|lemma={{{λήμμα|{{{lemma|}}}}}}}} <!-- Template:word-0 substracts zero letters from the end of PAGENAME or |lemma -->
|1=
|note-sg={{{note-sg|}}}
|stem-pl={{word-1|lemma={{{λήμμα|{{{lemma|}}}}}}}} <!-- Template:word-1 substracts one letter from the end -->
|2=ies
|note-pl={{{note-pl|}}}
}}