{{πτώσηΔεν|<κύριο λήμμα-στόχος>|<προαιρετικός κωδικός ISO γλώσσας>}}


Παράδειγμα για τα αρχαία ελληνικά στο λήμμα πατρί {{πτώσηΔεν|πατήρ|grc}}


Χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{κλ}}

  • {{κλ|grc|πατήρ|π=δ|α=ε}}

εμφανίζει