Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πατρί αρσενικό