{{πτώσειςΟΚπλ|<κύριο λήμμα-στόχος>|<προαιρετικός κωδικός ISO γλώσσας>}}


Παράδειγμα για τα λατινικά στο λήμμα mensae: {{πτώσειςΟΚπλ|mensa|la}}


Ή χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{κλ}}

  • {{κλ|la|mensa|π=οκ|α=π}}

εμφανίζει