παρώνυμο:


Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται στην ενότητα Προφορά κάτω από το {{ΔΦΑ}} για λέξεις που έχουν παρόμοια προφορά με το λήμμα, αλλά διαφορετική σημασία και πιθανόν δημιουργούν σύγχυση. Εντάσσει στην Κατηγορία:Παρώνυμα ανά γλώσσα.

Ειδική περίπτωση είναι τα τονικά παρώνυμα (δείτε παρακάτω) όπως η Κατηγορία:Τονικά παρώνυμα (νέα ελληνικά)

Παράδειγμα
Στο λήμμα κεφαλαίο προσθέτουμε : {{παρών}} με άνω και κάτω τελεία για την εσοχή.

==={{προφορά}}===
{{ΔΦΑ|γλ=el|cε'fa.lε.ɔ}}
: {{παρών}} [[κεφάλαιο]]

Ενημέρωνουμε την προφορά και στα δύο λήμματα.

Παράμετροι

Ονομαστικές παράμετροι

 • |πλ=1 αν θέλουμε τον όρο στον πληθυντικό (παράδειγμα, στο λήμμα ωμός)

   Μόνον για τα τονικά παρώνυμα

Αριθμητικές παράμετροι: μόνο για την περίπτωση του τονικού παρώνυμου:

 • |1= ή |γλ= ή |lang=
  Για άλλες γλώσσες προσθέτουμε στην αριθμητική θέση#1 τον κωδικό iso γλώσσας Π.χ.
  {{παρών|τον=1|en}}
  που εντάσσει στην αντίστοιχη Κατηγορία των αγγλικών
 • |2= ή |ascii= γράφουμε τη λέξη χωρίς διακριτικά για τη σωστή αλφαβητική της κατάταξη στις Κατηγορίες

Αν υπάρχουν επιπλέον άλλα απλά παρώνυμα, χρησιμοποιούμε ξανά το απλό πρότυπο σε επόμενη γραμμή.

τεστ

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Δείτε επίσης

 • το πρότυπο {{ομόηχ}} για λέξεις με ακριβώς την ίδια προφορά
 • το πρότυπο {{παρώνυμα}} για δημιουργία Ενότητας με τέσσερα ίσον, τοποθετημένο σε διαφορετική θέση από την Προφορά.

Προβλήματα

 • Μήπως χρειαστεί η έκφαση «τονικό παρώνυμο» στον πληθυντικό. Ναι, χρειάζεται στο λήμμα ωμός.