Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Δευτέριος < → λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Δευτέριος αρσενικό (στο θηλυκό: Δευτερία)

※  τις των Αρειανών επίσκοπος, Δευτέριος όνομα (από την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν του Νικηφόρου Καλλίστου (βιβλ. Ις', κεφ. ΛΕ'), στο: Patrologiae cursus completus του Jacques-Paul Migne, τόμ. 147 (Παρίσι 1865), σ. 193)

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία