Δείτε επίσης: γαία, Γαία, Γάϊα, Γάια, γαῖα, Γαῖα

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Γαΐα < Γάϊος

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Γαΐα θηλυκό