Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Βιρμανίες θηλυκό