ενικός         πληθυντικός  
échange échanges

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

échange (fr) αρσενικό