Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

yiddish (en)

  1. γερμανοεβραϊκός
  2. Γερμανοεβραϊκή γλώσσαΓαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

yiddish (fr)

  • δείτε τη λέξη yidicheΙταλικά (it) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

yiddish (it)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

yiddish (it)