Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

wrestling (en)

Greco-Roman wrestling - Ελληνορωμαϊκή πάλη

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

wrestling (en)