Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

works (en)

  Ρηματικός τύπος Επεξεργασία

works (en)