Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

weeds (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

weeds (en)