Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

volants (fr)