Ουσιαστικό

επεξεργασία

vassal (en)ενικός πληθυντικός
vassal vassaux

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vassal (fr) αρσενικό