Λατινικά (la)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

urbes (la) θηλυκό