Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

urbes (la) θηλυκό