ενικός         πληθυντικός  
unanimisme unanimismes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

unanimisme (fr) αρσενικό