Επίθετο

επεξεργασία

triple (en) (χωρίς παραθετικά)

 • (όχι πριν από το ουσιαστικό) τριπλάσιος, τριπλάσια
  Kostas makes triple the pay of George.
  Ο Κώστας παίρνει τριπλάσιο μισθό από το Γιώργο.
  Certain products cost triple compared to the year before last.
  Ορισμένα προϊόντα κοστίζουν τριπλάσια από πρόπερσι.
   συνώνυμα: three times as much      ενικός         πληθυντικός  
triple triples

  Επίθετο

επεξεργασία

triple (fr) αρσενικό ή θηλυκό