Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

transfer (en)

  1. (μεταβατικό) μεταφέρω
  2. (μεταβατικό) μεταθέτω υπάλληλο
  3. (αθλητισμός) μεταγράφω
    In the middle of the last season, he transferred to another team.
    Στο μέσο της τελευταίας σεζόν μεταγράφηκε σε άλλη ομάδα.

  Ουσιαστικό επεξεργασία

transfer (en)

  1. μεταφορά

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασίαΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

transfer (ro)

  1. μεταφορά
  2. μετάθεση