Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
traditionnelle traditionnelles

traditionnelle (fr)