ενικός         πληθυντικός  
thief thieves

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

thief (en)