ενικός         πληθυντικός  
testament testaments

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

testament (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία  Ετυμολογία

επεξεργασία
testament < λατινική testamentum

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

testament (pl) αρσενικό