Αλσατικά (gsw) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

sunntag < μέση άνω γερμανική sunnentac < παλαιά άνω γερμανική sunnuntag < πρωτογερμανική *sunnōniz dagaz, μεταφραστικό δάνειο από τη λατινική diēs Sōlis (ημέρα του Ήλιου)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sunntag αρσενικό

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • “sunntag” στο Patuzzi, Umberto, επιμ., (2013) Ünsarne Börtar, Luserna, Italy: Comitato unitario delle linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien