Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

studies (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

studies (en)