Ετυμολογία

επεξεργασία
shirt < αγγλοσαξονική sċyrte < δυτική πρωτογερμανική *skurtijā < πρωτογερμανική *skurtijǭ < *skurtaz (μικρός, κοντός, βραχύς)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

shirt (en)

Συνώνυμα

επεξεργασία

Παράγωγα

επεξεργασία