Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
reporting reportings

reporting (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

reporting (en)