Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

repairs (en)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

repairs (en)