Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

rates (fr)

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

rates (fr)

  • δείτε τη λέξη rater