ρήμα progresi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας progresas progresanta progresata
αόριστος progresis progresinta progresita
μέλλοντας progresos progresonta progresota
υποθετική progresus - -
προστακτική progresu - -

progresi (eo)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

progresi (io)