Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

plane (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

plane (en)

  1. το επίπεδο
  2. η πλάνη (το εργαλείο)
  3. το αεροπλάνο, περικοπή της λέξης aeroplane
  4. ο πλάτανος

  ΡήμαΕπεξεργασία

plane (en)