Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πρόθεση επεξεργασία

per (en)

 • ανά, με χρονική ή επιμεριστική έννοια
  Kilometers per hour is used as a unit of speed.
  Ως μονάδα ταχύτητας χρησιμοποιείται το χιλιόμετρο ανά ώρα.
  The wind is blowing at 10 miles per hour.
  Ο άνεμος φωσάει με 10 μίλια την ώρα.
   συνώνυμα: aΒρετονικά (br) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

per (br)Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Πρόθεση επεξεργασία

per (eo)

 1. (για μέσα κυκλοφορίας) με
 2. μέσω