ενικός         πληθυντικός  
patriarcat patriarcats

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

patriarcat (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία